Skip to content

משיכת היתר

לא כולם מודעים על הבעיה: הנזק של משיכת היתר הוא עצום ומצטבר עם השנים – אנשים אינם מבינים להיקף הנזק.
דוגמא: נניח שהנכם בחריגה ממוצעת של 30,000 ש"ח בחשבון! ההוצאה שלכם על חריגת היתר עשויה להגיע עד כ- 5,000 ש"ח בשנה. במשך 30 שנה מדובר על הוצאה של 150,000 ש"ח! ובסופו של יום עדיין נשארתם עם משיכת היתר של 30,000 ש"ח. מטורף?! במקרה שאתם נמצאים במצב של גרעון מעמיק הרי שמצבכם עוד גרוע יותר!

הפיתרון (מספר אופציות):
א.שלב האיזון – יש לבדוק האם אתם במצב של גרעון מעמיק דהינו אוברדראפט תופח או במצב של אוברדראפט ממוצע קבוע (פחות בעייתי). אם אתם במצב של גרעון תופח חובה לאזן הוצאות עם הכנסות יש לחזור לתקציב המשפחתי! לבדוק היכן ניתן לקצץ ולאזן ע"י : שינוי הרגלי צריכה וצרכנות נבונה, הקטנת ההחזרים החודשיים בגין הלוואות, איחוד הלוואות ופריסת החזרים במקרה הצורך (ראה גם מחשבוני החלפת משכנתא) והגדלת הכנסות אם ניתן.
ב. שלב כיסוי האוברדראפט – במידה ולא הגעתם למצב של זרם הכנסות חיובי ואתם רק מאוזנים הרי שמשתלם אפילו לשבור תוכנית חיסכון –  הריבית שאתם משלמים על משיכת היתר גבוה עד פי שלש מהריבית על תוכנית החיסכון! אותו כנ"ל לגבי קופת גמל ואפילו השקעות, מניות וכ"ו. אם אין לכם חסכונות זמינים קחו הלוואה – שווה לקחת הלוואה לכיסוי משיכת היתר !!! הריבית שתשלם תהיה נמוכה בהרבה! הלוואת גישור  – במקרה שהכספים משתחררים נניח בעוד שנתיים (קרן השתלמות וכד') ניתן כנגד זה לקחת הלוואת גישור (המגשרת עד הזמן בו הנכס הופך לנזיל.