Skip to content

מיסים – שאלות נפוצות

מיסים - שאלות נפוצותהלוואה לכל מטרה

בישראל קיימים מספר סוגים של מיסים המוטלים על ידי המדינה והרשויות המקומיות. אומרים שיש אצלנו יותר מידי מיסים והחיים כל כך יקרים המון אנשים חייבים לקחת הלוואה לכל מטרה בתקווה שהמינוס בבנק לא יהיה גדול מידי.
להלן סוגים העיקריים של מיסים שונים בישראל:

מיסים ישירים

מס הכנסה
מוטל על הכנסות של יחידים ושל חברות.
שיעור המס נקבע לפי מדרגות מס פרוגרסיביות, כאשר שיעור המס עולה עם גובה ההכנסה.

ביטוח לאומי
מוטל על עובדים שכירים, עצמאים ומעסיקים.
משמש למימון מערכת הביטוח הסוציאלי.

מס בריאות
נגבה כחלק מהתשלום לביטוח הלאומי ומשמש למימון מערכת הבריאות הציבורית.

מס חברות
מוטל על רווחי חברות.
שיעור המס הקבוע נכון ל-2024 הוא 23%.

מיסים עקיפים

מס ערך מוסף (מע"מ):
מס על צריכה, מוטל על מכירת מוצרים ושירותים.
השיעור הקבוע נכון ל-2024 הוא 17%.

מכס
מס על יבוא של סחורות מחו"ל.
שיעור המס משתנה בהתאם לסוג המוצר והארץ המייבאת.

מס בלו
מוטל על מוצרים מסוימים כמו דלק, טבק ואלכוהול.

מיסים מקומיים

ארנונה
מס רכוש המוטל על ידי הרשויות המקומיות על נכסים כמו דירות ובתי עסק.
שיעור המס נקבע על ידי הרשויות המקומיות בהתאם למיקום וסוג הנכס.

היטל השבחה
מס המוטל על בעלי נכסים שהשביחו את ערך הנכס בעקבות אישור תכניות בניין עיר (תב"ע).

מיסים נוספים

מס שבח מקרקעין
מוטל על רווחים ממכירת נכסי נדל"ן.

מס רכישה
מוטל על רכישת מקרקעין.
שיעור המס משתנה לפי סוג הנכס (למשל, דירה ראשונה או דירה נוספת).

דוגמאות נוספות

מס ירושה (נכון ל-2024 אין מס ירושה בישראל, אך יש דיבורים על החזרתו).
אגרות שונות: עבור שירותים שונים הניתנים על ידי המדינה, כגון חידוש רישיון נהיגה, הוצאת דרכון, רישום נכסים וכו'.

מערכת המיסוי בישראל מורכבת ודינמית, והשינויים בה יכולים להשפיע על תושבים, בעלי עסקים ומשקיעים.