Skip to content

מימון לרכב

מימון לרכבאפשרויות מימון לרכב הן רבות ומגוונות, בדומה למסגרות השונות המציעות אותן. ניתן לקבל מימון לרכב מלא (100 אחוז מימון רכב) ולפריסה של עד 60 תשלומים. במקרים אלה מדובר בדרך כלל ברכב שעלותו גבוהה במיוחד. מסלול זה מתייחס לרכישתו של הרכב מהיבואן עצמו. מסלול אחר מתייחס לרכישת רכב מאדם פרטי, רכב יד שנייה. וסוג נוסף, מתייחס לשעבודו של הרכב. קיימים מסלולי מימון לרכב הדורשים בשעבוד הרכב במסגרתם וישנם כאלה שאינם מבקשים זאת.

מהו שיעבוד רכב

פעמים רבות מתבקשים, במסגרתו של מימון לרכב, לשעבד את הרכב לנותן המימון (בדומה למשכנתא, במסגרתה משועבדת הדירה לבנק). שיעבוד זה מאפשר לבנק או לגוף המממן האחר להציע מסלולי מימון לרכב שונים ומגוונים לכל אלה המבקשים לרכוש רכב חדש או רכב יד שנייה. במסגרת מימון זה, בו משועבד הרכב לגוף המממן, הרכב אמנם נרשם על שמו של הרוכש אולם לגוף המממן ניתנות זכויות קניין נוספות, משמע לא ניתן למכור את הרכב במהלך תקופה זו, אלא אם כן מבוצע פירעון מוקדם של המימון. שיעבוד הרכב לגוף המממן נועד להבטיח כי המימון אכן יוחזר במלואו, ובמידה ולא, יימכר הרכב והסכום שיתקבל עבורו יועבר לבנק לצורך כיסוי המימון שניתן.

כיצד בוחרים מסלול מתאים

קיימים, כאמור, כמה וכמה מסלולים מימון לרכב שונים. אם אתם מעוניינים לרכוש רכב חדש או רכב יד שנייה ומבקשים הלוואות לרכישת רכב, מומלץ לכם תחילה להשוות בין מסלולי הלוואה שונים ובעיקר בין ההחזרים החודשיים, במסגרתם של מסלולים אלה. מכיוון שמדובר בסכומי כסף לא קטנים, הרי שחשוב למצוא מסלול נוח, שאיננו מחייב בתשלום חודשי גבוה כל כך, כי אם כזה שאיננו מורגש ונמוך ככל הניתן. כך או כך, בטרם ההחלטה, כדאי להתייעץ עם מומחים בתחום זה כדי להבטיח את בחירתו של המימון הטוב ביותר.