Skip to content

הלוואת בלון

הלוואת בלוןהלוואות בלון הן הלוואות שאינכם צריכים לשלם את הקרן כבר מהחודש הבא, אלא רק בעוד מספר חודשים. בינתיים אתם תשלמו רק את הריבית. נשמע מעניין? ההלוואה הזאת מצוינת למי שאמור להיכנס לו סכום כסף רב בבת אחת, אך לא באופן מידי, ובמקום להיות לחוצים בהחזרים, תוכלו להתרווח בכיסא לעוד מספר חודשים. הלוואה כזאת משתלמת לרבים, אך יש תנאים רבים כדי לקבלה. קראו עד הסוף כדי להבין את העניין לעומקו.

התנאי לקבלת הלוואת הבלון

כדי לקבל הלוואת בלון תצטרכו להיות בעלי נכס או ערבונות כלשהם, כך הבנק לא ייקח סיכון בעת הענקת ההלוואה. כשאתם בוחרים הלוואה חשוב לבחור את הריבית הנמוכה ביותר. הבנק לרוב לא יציע לכם את ההלוואה מהסוג הזה כיוון שהיא טובה יותר לכם, אך פחות טובה לו, זאת משום הריבית הנמוכה. אלא שעליכם לשאוף תמיד לדאוג לאינטרס שלכם ולהשיג את ההלוואה הטובה ביותר!

בירור הלוואות בלון בבנק

בררו אם הבנק בכלל מעניק הלוואת בלון, ואם לא- תוכלו תמיד לפנות למוסד בנקאי או למוסד אחר ולברר על ההלוואה הטובה ביותר. קיימות הלוואות ללא ריבית (בתנאים מסוימים, כמובן), הלוואה לסגירת מינוס בתנאים מועדפים, הלוואת רווחה, הלוואה לכל מטרה, הלוואה לרכישת רכב וכדומה. לפני לקיחת ההלוואה ובחירתה בררו מה היכולת שלכם להחזיר אותה מדי חודש בחודשו. לא חוכמה לקחת הלוואה אך לא לעמוד בהחזרים שלה.

החזרים לאורך תקופת ההלוואה או בסיומה

הלוואת בלון לרכב במילים אחרות מעניקות ללווה אפשרות לשלם את הריבית וההצמדה בלבד לאורך תקופת ההלוואה ואילו את הסכום שלווה הלקוח להחזיר במלואו לאחר תום תקופת ההלוואה. ניתן להחזיר את תשלום הקרן עצמו באופן חד פעמי או לחילופין בסוף התקופה של ההלוואה על ידי שני תשלומים. אם והלקוח יעדיף להחזיר את הקרן בתקופת ההלוואה עצמה, הוא יוכל לעשות זאת. בדומה לשאר סוגי ההלוואות הנפוצים גם הלוואות בלון כוללות מסלולי ריבית שונים כגון הצמדה למדד או לפריים ודולר.