Skip to content

הלוואות בתנאים נוחים

הלוואות בתנאים נוחיםכיצד ניתן לגרום לבנק לתת לכם הלוואה בתנאים נוחים ובריבית נמוכה?
לא כל אחד יכול לקבל הלוואה מהבנק, אך מי מביניכם שיכול לעמוד בתנאים שהבנקים מציבים לנו יכול להתווכח על תנאי ההלוואה. התנאים המינימליזם הינם הפקדת משכורת חודשית לחשבון הבנק ואם ברשותכם חסכונות, ני"ע, פיקדונות או כל בטוחה אחרת יוכל הבנק להסתמך על בטחונות אלה. לפעמים הבנק יכול לתת הלוואה גם אם מסבירים שמדובר על השקעות נדלן בטוחות.

הלוואה פרטית מהי?

הלוואות שניתנת לאדם פרטי דרך גוף בנקאי או גופים חוץ בנקאיים כגון חברות אשראי, חברות ביטוח, מקום עבודה של אותו אדם וכו'. גובהן של ההלוואות הפרטיות בדרך כלל מסתכם באלפי שקלים עד עשרות אלפי שקלים, הסכום שינתן תלוי בביטחונות שיש לאותו אדם להעמיד כנגד ההלוואות או כנגד ערבויות או ערבים שתתבקשו להביא כאשר הדבר תלוי בגובה הכנסותיהם של הערבים או בביטחונות שיש להם להעמיד כנגד ההלוואה הפרטית.

איך תוכלו לקבל מהבנק הלוואה בתנאים טובים?

תמיד רוצים הלוואה בריבית נמוכה אבל השאלה היא איך עושים זאת? עשו השוואות בין הבנקים – ראשית יש לציין כי קיימת תחרות בין הבנקים, לכן, בררו ועשו השוואות בעניין תנאי ההלוואה והריביות. הגיעו מצוידים בחומר כתוב לגבי בירורים שביצעתם, על מנת לתת לפקיד הבנק את הרושם שהנכם רציניים ותבחרו בהצעה הטובה ביותר.
הופעה מסודרת – הופעה חיצונית מסודרת ומכובדת יוצרת רושם ראשוני רציני. גם אופן הדיבור וההתנסחות קובע. לכן הגיעו מסודרים ונסחו את דבריכם, כך תצרו רושם ראשוני רציני. כמו כן, אל תתנו לפקיד הבנק את ההרגשה שאתם מאד זקוקים לכספי ההלוואה, שדרו בטחון עצמי ובקשו תנאים יותר טובים מאשר הציעו לכם, אל תהססו להתמקח וציינו בפני הפקיד על הצעות אטרקטיביות יותר שקיבלתם.
מסמכים ומקורות הכנסה – הציגו כמה שיותר מסמכים המעידים על הכנסות (כמה שיותר גבוהות), ואם יש לכם עוד מקורות הכנסה מעבר למשכורת הביאו עמכם לפגישה. ייציבות במקום עבודה או עסק קיים וגם ערבים המוכנים לחתום עבורכם יהוו ביטחון לבנק.
כמו כן הציגו בפני הבנק מסמכים על נכסים או רכוש שבבעלותכם, כגון רכב, אם יש לכם הכנסות קבועות כגון קצבה קבועה שהנכם מקבלים ממקור כלשהו, או מקור הכנסה כגון שכירות שהנם מקבלים מדירה שבבעלותכם, כל אלה יהוו בטחון נוסף לבנק.

הלוואות מגופים חוץ בנקאיים

קיימים עוד מספר גופים המעניקים הלוואות פרטיות, מוצר פיננסי זה נקרא: "הלוואות חוץ בנקאיות" הלוואות כאלה ניתן לקבל מחברות וגופים פרטיים קטנים, או מגופים מוכרים יותר, למשל:

הלוואות בכרטיס אשראי

חברות האשראי מעניקות לעיתים הלוואות למחזיקי כרטיסי האשראי. בדרך כלל ההלוואות בסכומים קטנים של אלפי שקלים. אם בבעלותך כרטיס אשראי כלשהו תוכל לפנות לחברת האשראי בבקשה להלוואה. חברות האשראי יסתמכו בדרך כלל על המידע הנמצא ברשותם באשר להיסטורית התשלומים של מחזיקי הכרטיסים בחברות האשראי. המידע אינו קשור להיסטוריית התשלומים בחשבון הבנק מאחר ולחברות האשראי אסור לקבל מידע אודות חשבונות וחסכונות בבנק.
הלוואות אלו ניתנות בדרך כלל במהירות ונקראות הלוואות אקספרס. ניתן לפנות לחברות האשראי דרך הטלפון או האינטרנט ולקבל תשובה לגבי הזכאות תוך 48 שעות.

חברות ביטוח

חברות הביטוח נותנות הלוואות פרטיות אם צברתם חסכונות קרנות או קופ"ג למעלה משלוש שנים. החסכונות שצברתם ישמשו כבטחונות להחזר ההלוואה. בד"כ התנאים בחברות הביטוח אטרקטיביים יותר מאשר בבנקים.

הלוואה ממקום העבודה

ברב מקומות העבודה המסודרים בעיקר במגזר הציבורי, ישנה אפשרות לקחת הלוואות אטרקטיביות. גם מקומות עבודה במגזר הפרטי לעיתים מוכנים ליתן הלוואות וזאת על פי שיקול דעת המעסיק. ברב המקרים הריביות על הלוואת שתקבלו ממקומות העבודה יהיו קטנות עד אפסיות.